Mangler 2 elektrikere eller ufaglært arbejdskraft til Skejby DNU.
I første omgang vil der være tale om rørtræk til fiber. Senere hen mulighed for montage.
Der er tale om et vikariat, der strækker sig til sidst på året.

Opstart 1 mand Tirsdag og 1 mand Mandag næste uge…